Vuosi 2022 – kevyttä kasvua ja syvempää kumppanuutta

Vuoden ensimmäinen kvartaali alkaa olla paketissa ja katseet osoittavat kohti kesää. Koronan läsnäoloon on jo totuttu. Sponsoroinnin pelikentällä, joka on yksi Mätchin palvelualueista, toiminnan muutos näkyy selvästi.

Sponsor Insightin toteuttaman Sponsorointibarometri-tutkimuksen mukaan yritysten sponsorointi-investoinnit ovat kasvaneet 2020 sukelluksen jälkeen. Nykyisellään sponsorointi on vuositasolla noin 260 miljoonan euron liiketoimintaa. Vuoden 2021 aikana sponsorointiin investoitiin Suomessa kaiken kaikkiaan 224 miljoonaa euroa, joka on 10,3 % enemmän kuin vuonna 2020 (203 milj. euroa). Urheilusponsorointi kasvoi 12,4 % ja kulttuurisponsorointi 21,7 %. Hyvä uutinen on myös se, että yrityksistä 86 % aikoi pitää ennallaan sponsorointiin käyttämiensä eurojen määrän tai jopa kasvattavansa sitä. Suunta on siis oikea, mutta ennakointi alati muuttuvassa maailmassa on haastavaa.

Perinteisestä sponsoroinnista kumppanuuteen

Vaikka koronapandemia on muuttanut pelikentän epävarmaksi, se on myös lähentänyt kumppaneita eli mainostajia ja sponsorointikohteita. Kumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö on vuosien saatossa syventynyt ja osittain muuttanut muotoaan – sponsoroinnista on tullut enemmän kumppanuutta, jossa välitetään puolin ja toisin. Esimerkiksi urheiluseurat tarvitsevat jatkuvasti tuloja, vaikka pelejä pelattaisiin tyhjillä katsomoilla. Näkyvyyden ohella rahan vastikkeeksi brändille voidaan tarjota elämyksellisyyttä ja uudenlaista lisäarvoa, esimerkiksi erilaisia tapahtumia, tyky-päiväohjelmaa henkilöstölle ja niin edelleen. On ymmärretty, että kumppanuuden hyödyntämistä voidaan tehdä organisaatiossa monella eri tasolla ja brändiä vahvistaen tavoilla, mitkä tukevat strategisia tavoitteita. Tässä kumppanuuden hyödyntämissuunnittelu nousee avainasemaan.

Maineriskit mietityttävät puolin ja toisin

Kumppanuuden syventymisen lisäksi monessa yrityksessä ja seurassa pohditaan nyt entistä tarkemmin myös maineasioita. Voiko esimerkiksi yrityksen tausta kääntyä kohteelle mainehaitaksi? Millainen on hyvä kumppani/kohde, ja miten asiasta voi varmistua? Miten riskejä voi minimoida pitkässä sponsorointisopimuksessa?

”Mätch Inc.illä on runsaasti tietoa, jota hyödynnämme matching-työssä. Tutustumme yritysten strategioihin ja ymmärrämme kumppaniemme liiketoimintaa ja kulttuuria. Kaiken yhdistämisen lähtökohtana on yhteinen arvomaailma ja visio, mitä lähdetään tekemään. Pyrimme tekemään sopimuksia, joiden keskiössä ovat merkityksellisyys, vaikuttavuus ja tuloksellisuus molemmille osapuolille. Keskustelemme myös ajoissa budjeteista, ja siitä, millaisia investointeja kokonaisuus vaatii sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Teemme huolellisen hyödyntämissuunnitelman, autamme jalkauttamisessa ja optimoimme tekemistä, jotta varmistetaan sopimuksen täysimääräinen hyödyntäminen. Pitkäaikainen kumppanuus on se, mihin tähdätään”, kertoo Mätch Inc.in partneri, asiakasvastaava Marko Kämäräinen.

Mitä teille saisi olla?

Edustamme Suomen kiinnostavimpia kohteita urheilun, kulttuurin ja viihteen saralla ja toimimme yritysten luovana kumppanina sopimusten hyödyntämisessä. Yhdessä teemme sponsoroinnista ja brändien välisestä yhteistyöstä tavoitteellista, vaikuttavaa ja tuloksellista markkinointia.

Jutellaan lisää!

Marko Kämäräinen
Account Director | Partner
marko@matchinc.fi
+358 40 533 7556

 

Tutkimuksesta
Sponsorointibarometri on Suomen virallinen sponsoroinnin määrää mittaava tutkimus. Sponsorointi & Tapahtumat ry julkaisi tutkimustulokset 4.3.2022.