SUOMEEN ON SYNTYNYT ENSIMMÄINEN BRÄNDIKUMPPANUUKSIIN KESKITTYVÄ YRITYS

Maailmalla strategisiin brändikumppanuuksiin liittyvä bisnes on kovassa kasvussa ja se rantautuu nyt myös Suomeen. Ensimmäisenä yrityksenä Suomessa Mätch Inc. Oy keskittyy strategisiin brändikumppanuuksiin. Mätch Inc. tuo yhteen markkinoijien brändit urheilu-, viihde-, kulttuuri- sekä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja rakentaa kumppanuudet niin, että molemmat osapuolet hyötyvät aiempaa laajemmin yhteistyöstä.

Yritys on syntynyt liiketoimintakaupalla, kun tapahtumamarkkinointitoimisto Sisters Incin omistaja ja Mätch Incin perustaja Sisters Holding on ostanut markkinointitoimisto RADIKAL Marketing Groupin brändikumppanuusliiketoiminnan.

”Uskomme brändikumppanuusmarkkinan kasvuun ja potentiaaliin. Siksi laajennamme toimintaamme strategisiin brändikumppanuuksiin ja avaamme sekä nykyisille että uusille asiakkaillemme uuden, erinomaisen mahdollisuuden kehittää brändiään”, kertoo toinen Sisters Holdingin omistajista, Dana Pikkarainen.

Pikkaraisella ja hänen yhtiökumppanillaan, Osnat Mangsilla on 15 vuoden kokemus ja osaaminen alalta tapahtumamarkkinointitoimisto Sisters Incin johtamisesta. Uudessa yrityksessä yhdistyvät Suomen paras brändikumppanuuksien ja tavoitteellisten kohtaamisten osaaminen, alan laajimmat kontaktit sekä strateginen hallitustyöskentely pitkän linjan hallitusammattilaisen Pekka Vihman johdolla”, Mangs sanoo.

 

PERINTEINEN SPONSOROINTI MUUTTUU

Suomessa pelkästään sponsorimarkkinan koko on arviolta 250 miljoonaa euroa vuodessa ja markkina kasvaa yli 5 prosenttia vuosittain*. Brändien välistä yhteistyötä, vaikuttajatyötä sekä sponsorointia tehdään jo paljon erilaisissa muodoissa. Liian usein sitä ei kuitenkaan tehdä markkinoinnin tavoitteista johdetusti, vaan tunnepohjalta ja muusta tekemisestä irrallisena.

Mätch Inc. muuttaa markkinaa ja tuo alalle uuden strategisen kumppanuusmallin. Mätch Incin tehtävänä on auttaa sponsoroinnin kohteita potentiaalinsa kaupallistamisessa ja kumppani- hankinnassa sekä brändejä hyödyntämään kumppanuudet täysimääräisesti omassa brändin- rakennustyössään. Onnistuneen mätchin aineksia ovat liiketoimintaymmärrys, yhteinen arvo- pohja, selkeät tavoitteet ja kumppanuuden yhteen nivova luova tarina.

”Haluamme muuttaa tavan, miten Suomessa tehdään ja arvostetaan sponsorointia, ja miten brändikumppanuudet ymmärretään. Tulemme kehittämään alaa eteenpäin luomalla uusia toi- mintamalleja sekä synnyttämällä strategisia kumppanuuksia. Tehtävämme on varmistaa, että kumppanuudesta hyötyvät maksimaalisesti sekä markkinoija että sponsoroinnin kohde”, kertoo Mätch Incin toimitusjohtaja Juhapekka Koppanen.

49 prosenttia markkinoinnin päättäjistä pitää sponsorointia strategisesti merkittävänä – eli yli puolet päättäjistä vielä eivät. Tutkimuksen mukaan mainostajat ovat kiinnostuneita kasvatta- maan investointejaan kumppanuuksiin, kuten sponsorointiin*. Tähän kehitykseen myös sponsoroinnin kohteiden on välttämätöntä päästä mukaan.

Tällä hetkellä Mätch Inc. toimii yhteistyössä muun muassa Kansallisteatterin, Veikkausliigan, Liigan ja suurimpien levy-yhtiöiden kanssa.

”Pelkästään sponsorointisopimuksiin käytettävä summa on merkittävä, mutta kumppanuuksia ei hyödynnetä riittävästi brändin markkinoinnillisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritykset siis hukkaavat rahaa tai jättävät käyttämättä erinomaisen tilaisuuden kertoa arvoistaan ja rakentaa brändiään – liiketoiminnallisia mahdollisuuksia unohtamatta”, kertoo Mätch Incin strategiajohtaja Petteri Kyyrönen.

*Sponsor Insight barometri 2019